Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Duy MạnhVân Quang LongTuấn HưngAkira PhanĐông NhiCẩm Ly

Lời Nhạc

Tôi thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc ra đồng.
Trưa nắng hè áo đẫm mồ hôi, áo dãi dầu sớm nắng chiều mưạ
Tôi thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc đưa đò, đời dãi dầu trong chiếc áo nâụ
Đêm anh về nhớ áo bà bạ
Áo bà ba tình quê sao đậm đà.
Màu áo vàng em gặt lúa đồng xạ
Màu thiên thanh gặp anh chiều hò hẹn.
Màu hoa cà em nói đợi người thương.
Áo ngày xưa tình anh vẫn đợi chờ mà em giờ phiêu dạt cuối trời xạ
Chuyện tình xưa giờ đây thành kỷ niêm.
Áo ân tình ai mặc em ơị áo ân tình em gửi cho aị
Một lần thương là thương đến trọn đờị
Dù xa rồi chuyện tình ngày xưa
Một lần thưong đến trọn đờị
Tôi vẫn thương hoài chiếc áo bà bạ