Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Đan NguyênPhi NhungBảo ThyTrường VũĐông NhiĐàm Vĩnh Hưng

Lời Nhạc

Em sao quên cây cầu dừa tuổi thơ
ấu nô đùa
em sao quên cây cầu dừa từng sương
gió quanh mùa
cầu dừa hừng đông đưa chân anh ừa
cầu dừa hoàng hôn rong chơi em ừa
thân ái thừa sao dối lừa
chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa
Em sao quên cây cầu dừa rằm trong
ánh trăng thề
em sao quên cây cầu dừa đuờng khuya
ngõ nhau về
cầu dừa nằm im cho em qua đê
cầu dừa lặng thinh thuơng ai chân
quê
câu uớc thề thôi não nề
chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa
À… à… oi… á… oi… À… à… oi… á… oi…
cầu dừa dãi nắng dầm mua
dể anh di sớm về trưa một mình
à… à… oi… á… oi… À… à… oi… á… oi…
một mình tội lắm ai ơi
để anh thui thủi với cây cầu
dừa
Em sao quên cây cầu dừa tuổi hoa
buớm ban đầu
em sao quên cây cầu dừa dòng kênh
nhỏ xanh màu
cầu dừa dìu chân em đi đêm thâu
cầu dừa chờ anh tin yêu in sầu
nay bóng cầu giang mắt sầu
chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa