Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Y PhụngDuy MạnhLương Bích HữuVân Quang LongNhư QuỳnhTrường Vũ

Lời Nhạc

Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm
Mặt trời của em
đep dịu dàng mà khg chói lóa
Mặt trời của em
Sáng trăng sáng trăng đêm rằm mặt trời của em đó
hỡi anh hỡi anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Sáng trăng sáng trăng đêm rằm mặt trời của em đó
hỡi anh hỡi anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu