Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Đông NhiKhổng Tú QuỳnhKhánh PhươngVân Quang LongPhan Đinh TùngNhư Quỳnh

Lý Quạ Kêu - Bích Phượng
Số lần xem: 1784

Những bài liên quan:
Cùng một ca sĩ:

Tình Thắm Duyên Quê Thanh Long,Bích Phượng
Lý Con Sáo 1 Bích Phượng
Lý Quạ Kêu Bích Phượng
Có Khi Nào Rời Xa Bích Phương
Lý Ngựa Ô 3 Bích Phượng
Lý Cây Bông 1 Bích Phượng
Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn Bích Phượng
Gợi Nhớ Quê Hương Bích Phượng
Vẫn Bích Phượng
Có Khi Nào Rời Xa Bích Phương

Xem Thêm

Lời Nhạc

Kêu cái mà quạ kêu
Kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo tất đáo nữ phòng
Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
Nay dìa mơi ở
Bàn ngày thời mắc cỡ
Tối ở quên dìa
Rằng a í a ta dìa
Lòng thương nhớ thương
Rằng a í a ta dìa
Lòng thương nhớ thương