Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Đan NguyênTuấn HưngVân Quang LongKhánh PhươngPhan Đinh TùngCẩm Ly

Lời Nhạc

Như một giòng sông nhỏ
Cuộc tình đã ra đi
Ra đi cùng tháng năm
Ra đi tít muôn trùng

Ỗi cuộc tình mộng mơ
Chỉ còn thoáng dư âm
Năm năm rồi không gặp
Mười năm mất nhau không
Có mất nhau không

Thời gian là lệ úa
Nhỏ xuống tình không tên
Hỡi người miền xa lắc
Người còn nhớ hay quên

Làm sao mà quên được
Ánh mắt với nụ cười
êm tình nhân huyền mộng
Tạ ơn người gối chăn
Nhớ xin tạ ơn đời , nghe không ....

Như từng giọt máu nhỏ
Trở về trái tim khô
Con sông đời trăm hướng
ưa nhau tới vô thường

Ra nghìn trùng nước hẹn
Tìm lại mối tơ duyên
Năm năm rồi không gặp
Mười năm vẫn chưa quên
Vẫn nhớ , vẫn chưa quên

Trăm năm dù lỗi hẹn
Nghìn năm vẫn không quên
Vẫn nhớ , nhớ y nguyên ...